หน้าแรกจุลินทรีย์ในอาหาร

จุลินทรีย์ในอาหาร

สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในอาหารได้

สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในอาหารได้ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขของไทย โพรไบโอติก เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ หากเราทานในปริมาณที่มาก เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้ก็จะสามารถขับเชื้อที่ไม่ดีออกไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเชื้อที่สามารถก่อโรคได้ ต้องดูที่สายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์นั้น ๆ และสามารถประยุกต์นำไปใช้ในอาหารที่เราทานในชีวิตประจำวันด้วย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เชื้อจุลินทรีย์ที่ทานเป็นเชื้อดี และเชื้อไหนเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค  ...

 จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ กับ คอมบูชา

Kombucha ชาที่หมักด้วยหัวเชื้อ ยีสต์ และ แบคทีเรียกรดแลคติก เมื่อทำการหมักแล้วก็จะได้น้ำหมักออกมา ซึ่งจะมีสารที่ถูกหลั่งออกมาจากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ออกมาบริโภคเพื่อสุขภาพได้ ในปัจจุบันประเทศไทย เริ่มมีกระแสและเป็นที่นิยม Kombucha กันมากขึ้น ซึ่งต่างประเทศนั้น มีการนิยมมานานแล้วในการบริโภค...
- Advertisement -spot_img

A Must Try Recipe